Ośrodek Szkolenia Kierowców Opatów - Świętokrzyskie

Informacje

 

Kategoria B
Kategoria B upoważnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, który brzmi: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, a także do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat


Kategoria C
Kategoria C upoważnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.


Kategoria C+E
Kategoria C+E upoważnia do kierowania:

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK Opatów oferuje również kwalifikacje:

 • wstępną,
 • wstępną przyśpieszoną,
 • okresową,
 • uzupełniającą

dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.


Ponadto w naszej ofercie szkoleniowej znajdują się także szkolenia zawodowe:


1. Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych):

 • szkolenie podstawowe oraz dodatkowe uprawnienia do wymiany butli gazowej
 • egzamin na miejscu OSZK


2. Konserwator wózków jezdniowych (widłowych):

 • egzamin UDT


3. ADR - przewóz ładunków niebezpiecznych:

 • szkolenie podstawowe oraz doskonalające

 

Ceny kursów

Aktualne ceny kursów na prawo jazdy:

 • kat. B                       - 1305
 • kat. C                      - 2255
 • kat. C+E                  - 2255
 • kat. B+E                  -   805
 • Wózki widłowe z wymianą butli gazowej - 605 zł.

 

 • Przewóz matriwłów Niebezpiecznych ADR (podstawowy i  w cysternach)

 

 

 

 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA                            - 3500,00
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPOIESZONA  - 2500,00
 • SZKOLENIE OKRESOWE -450,00
 • 1 godz. jazdy kat. B          - 45,00 zł
 • 1 godz. jazdy kat. B + E     - 45,00 zł
 • 1 godz. jazdy kat  C          -   80,00 zł.
 • 1 godz. jazdy kat  C + E     - 100,00 zł
 • Rozpoczęcie kursów  PO ZEBRANIU GRUPY 5 OSOB-
 • Zapisy na kursy od Poniedziałku do Piątku w Biurze Ośrodka Szkolenia  Zawodowego Kierowców L.O.K. Opatów w godzinach od 8.00 do 10.00 a po godz. 10.00 pod nr tel.  508-024-085

 

 • - KIEROWNIK -SZCZYGIEŁ JAN             508-024-085
 • - gł. księgowy - KLUSEK MARZENA       508-024-089


"Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego"

Ceny egzaminów

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r. poz.78)
 

KATEGORIA

OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]

Pełny

Teoria

Praktyka

AM

170,00

30,00

140,00

A1, A2, A

210,00

30,00

180,00

B

170,00

30,00

140,00

B1, C1, D1, T

200,00

30,00

170,00

C, D

230,00

30,00

200,00

B+E

-

-

200,00

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

-

245,00

 

 

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.