Sprzedaż nieruchomości w Malborku

LIGA OBRONY KRAJU
reprezentowana przez
Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1
ogłasza 
 sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Malborku.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa  zabudowana, położona na terenie województwa pomorskiego w Malborku, przy ul. Chodkiewicza 33, obejmująca oznaczone w ewidencji gruntów: arkusz mapy 1 , obręb 10 , jednostka ewidencyjna Malbork, działki nr: 106/1,  106/5 i 106/7  oraz  ½ udziału (z powierzchni całkowitej    502 m2) w działce nr 106/6 stanowiącej drogę dojazdową.  Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 7827 m2.
Nieruchomość położona jest na terenach strefy pośredniej miasta w pobliżu drogi wylotowej w kierunku Iławy, w okolicy skrzyżowania  ul.  Gen. de Gaulle’a i ul. Chodkiewicza.  W  bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowany jest pawilon handlowy Lidl,  placówka KRUS, tereny należące do Krajowej Spółki Cukrowej oraz tereny zabudowy jednorodzinnej.

Działki nr 106/1 i 106/7 są działkami niezabudowanymi,  na terenie działki nr 106/5 są posadowione dwa budynki:

  • budynek  administracyjno – szkoleniowy, murowany, trzy kondygnacyjny, o pow. użytkowej  366,00 m2 i kubaturze 3477 m3. 
  • budynek dyżurki (portierni) parterowy, o pow. użytkowej  31,04 m2 i kubaturze 80,70 m3.  

działka 106/6 stanowi dojazd wewnętrzny w udziale ½, do nieruchomości 106/1 i 106/7 i 106/5, a w pozostałej części (½) zapewnia dojazd do pawilonu handlowego LIDL. Dojazd wewnętrzny  (dz. 106/6) – wyłożony kostką betonową, stanowi połączenie z ulicą Chodkiewicza  utwardzonej asfaltem, z urządzonymi chodnikami i oświetlonej.
Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr KW GD1M/00014155/1 i GD1M/00019315/6.  Grunt stanowi własność Mienia Komunalnego Miasta Malborka i jest przedmiotem użytkowania wieczystego, ustanowionego na rzecz Ligi Obrony Kraju do 2080r. Przedmiotem sprzedaży jest przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż budynków jako przedmiotu  odrębnej własności. W przypadku zainteresowania Liga Obrony Kraju rozważy sprzedaż działek oddzielnie.
Aktualnie dla części miasta, w której usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Malborka (Uchwała nr L/425/2010 Rady Miasta Malborka z dnia 09.09.2010r.) nieruchomość położona jest w jednostce bilansowej opisanej jako: „Obszary rozwojowe – uzupełnienie istniejącej zabudowy”.
Informacje o nieruchomości: na stronie internetowej LOK - www.lok.org.pl
w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1,  tel. (61) 852-24-09  w  godz. 8-15.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem OSK LOK w Starogardzie Gd. p. Judytą Malinowską tel. 669-055-058.

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.