Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
LOK OSK Śrem
adres ośrodka
Mickiewicza 4
Śrem (63-100)
Fax: 061-28-30-733

BIURO OŚRODKA CZYNNE    

poniedziałek - piątek

od 9.00 do 17.00

Zapraszamy

 

 

 

Jak dojechać?
Szkolenia okresowe w LOK OSK Śrem

Zapraszamy na Szkolenie Okresowe, które kierowca będzie musiał przechodzić co 5 lat. 

Pierwszy termin szkolenia okresowego oraz wymiana prawa jazdy zależy od daty uzyskania uprawnienia po raz pierwszy. Poniżej przedstawiamy informacje dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat.                    Termin przejścia szkolenia okresowego

D1, D, D1+E lub D+E (patrz rubryka 10 na                   i wymiany prawa jazdy (uzyskanie

rewersie prawa jazdy) :                                                 wpisu w rubryce 11 prawa jazdy):

                                                                                         

do 31 grudnia 1980 r. ----------------------------------------------------- do 10 września 2009 r.

od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. ------------------------- do 10 września 2010 r.

od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. ------------------------- do 10 września 2011 r.

od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. ------------------------- do 10 września 2012 r.

od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. ----------------------- do 10 września 2013 r.

 

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat.                    Termin przejścia szkolenia okresowego

C1 lub C (patrz rubryka 10 na rewersie                       i wymiany prawa jazdy (uzyskanie

prawa jazdy                                                                    wpisu w rubryce 11 prawa jazdy):

do 31 grudnia 1980 r. --------------------------------------------------- do 10 września 2010 r.

od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r. -----------------------  do 10 września 2011 r.

od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. -----------------------  do 10 września 2012 r.

od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. -----------------------  do 10 września 2013 r.

od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r. ---------------------  do 10 września 2014 r.

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena