Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Ciechanów
adres ośrodka
Rzeczkowska 4
Ciechanów (06-400)
Tel: 236722517
Tel: 508024052
pon. - pt. 8:00 - 17:00 sb. 8:00-16:00
Jak dojechać?
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w OSK Ciechanów
Szkolenie ADR dla kierowców: 1.W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się: 1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas -25 godzin; 2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-17 godzin; 3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- 8 godzin; 4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-8 godzin. 2.W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się: 1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas-17 godzin; 2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-9 godzin; 3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1-5 godzin; 4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-5-godzin. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii. W odniesieniu do szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczą­cych w kursie. Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest: 1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć; 2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu. Szkolenie ADR kandydatów na Doradcę Zakres kursu 1 Część ogólna 24godziny 2 Część specjalistyczna: a) przewóz drogowy -16 godzin b) przewóz koleją -16-godzin c) przewóz żeglugą śródlądową 16 3 Konsultacje 4 godziny
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena