Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Grodków
adres ośrodka
Krakowska 15
Grodków (49-200)
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00
Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Grodków
Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin szkolenia ( 260 godz.zajęć teoretycznych i 20 godz. praktycznych), Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin szkolenia ( 130 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz.zajęć praktycznych) , Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca obejmuje 35 godz.szkolenia .Zajęcia teoretyczne prowadzone są metodą e-learningową. Godziny zajęć teoretycznych oraz praktycznych ustalane są z kursantem indywidualnie. Ceny kursów : Kwalifikacja wstępna - 4600,00 zł Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2600,00 zł, Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 1200,00 zł.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena