Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Gryfino
adres ośrodka
ul.Szczecińska 24
Gryfino (74-100)
Fax: 91-416-24-36

Ośrodek LOK Gryfino zaprasza  :

Poniedziałek - Piątek od godziny 09:00 do 17:00

 

Jak dojechać?

Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK w Gryfinie

LIGA OBRONY KRAJU W GRYFINIE
  • Rok założenia ośrodka: 1944
  • Numer zaświadczenia: 3206
  • Najstarsza i Największa Szkoła Nauki Jazdy w Gryfinie
 
LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW W GRYFINIE ZAPRASZA :
kursy prawa jazdy - B, BE, C, CE, szkolenia uzupełniające
kursy specjalistyczne
badania psychologiczne, które odbywają się w każdy wtorek od  godz. 14:00

Przed rozpoczęciem kursu kandydat na kierowcę powinien uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK ) w Starostwie odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania.

Do wniosku załącz następujące dokumenty :

kolorowa i aktualna fotografia

badania lekarskie

ważny dowód osobisty lub paszport  ( w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego , wystarczy legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego.)

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w kursie prawa jazdy ( osoba, która nie ukończyła 18 lat , może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-ego roku życia ) .

ZAPEWNIAMY :
dogodny system ratalny
egzamin wewnętrzny w cenie kursu
doświadczoną kadrę instruktorów
 materiały szkoleniowe (testy na DVD, Podręcznik Kursanta)
 ubezpieczenie kursantów
własny plac manewrowy i sale wykładowe
dogodne terminy szkoleń
 
 
 
 
 
Aktualne kursy
kursy na prawo jazdy - NAUKA JAZDY
Zapisz się na kurs prawa jazdy
pon. 2021-12-20 godz. 08:00 B+E Zapisz się na kurs
pon. 2021-12-20 godz. 10:00 C Zapisz się na kurs
pon. 2021-12-20 godz. 16:00 CE Zapisz się na kurs
pon. 2021-12-20 godz. 16:00 B Zapisz się na kurs
Zobacz wszystkie kursy na prawo jazdy
Kwalifikacja wstępna
Kurs prawa jazdy
Zobacz wszystkie kursy kwalifikacji wstępnej
ADR
Kurs Kierowców przewożących towary niebezpieczne - ADR
Zobacz wszystkie kursy ADR