Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Lubsko
adres ośrodka
Krakowskie Przedmieście 52
Lubsko (68-300)

BIURO LOK CZYNNE:

Poniedziałek 10:00-14:00

Środa 10:00-14:00

Piątek 10:00-14:00

Zapraszamy

Jak dojechać?
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w OSK Lubsko
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w OSK Zielona Góra KURS: ADR PODSTAWOWY, CYSTERNA, KLASA 1, KLASA7 Kurs dla kierowców umożliwiający uzyskanie uprawnień pozwalających na przewóz towarów niebezpiecznych ADR wszystkich klas (również klasy 1 i 7). Warunkiem przystąpienia do kursu jest - ukończone 21 lat, - posiadanie prawa jazdy, - 1 zdjęcie ( w kolorze). Od 1 stycznia 2012 roku weszła w zycie znowelizowana ustawa "o przewozie towarów niebezpiecznych" /Dz.U. nr 227 poz 1367/ Za wydanie zaświadczenia ADR Marszałek Województwa pobiera opłaty w wysokości 50,00 zł + 0,50 gr opłaty ewidencyjnej. Marszałek Województwa wydaje kierowcy zaświadczenie ADR w terminie 7 dni od dnia egzaminu. Zaświadczenie jest przesyłane kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena