Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Lubsko
adres ośrodka
Krakowskie Przedmieście 52
Lubsko (68-300)

BIURO LOK CZYNNE:

Poniedziałek 10:00-14:00

Środa 10:00-14:00

Piątek 10:00-14:00

Zapraszamy

Jak dojechać?
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w OSK Lubsko
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w OSK Zielona Góra KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE I BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI GAZOWEJ W WÓZKU - samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym - egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego Wymagania stawiane kandydatom: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych; Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy: - uzyskanie pozytywnej oceny z testu przeprowadzonego po zakończeniu zajęć praktycznych - odbycie zajęć praktycznych w zakresie nauki jazdy i manewrowania wózkami - po ukończeniu kursu przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane dokumenty: - zaświadczenie o ukończeniu kursu - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena