Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Lubsko
adres ośrodka
Krakowskie Przedmieście 52
Lubsko (68-300)

BIURO LOK CZYNNE:

Poniedziałek 10:00-14:00

Środa 10:00-14:00

Piątek 10:00-14:00

Zapraszamy

Jak dojechać?
Kursy prawa jazdy w OSK Lubsko
Kursy prawa jazdy w OSK Zielona Góra Prawo Jazdy Kat. B, C, C+E, D, T (PKK) - Profil kursanta kierowcy krok po kroku 1. BADANIE LEKARSKIE stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców zgodne z kategorią prawa jazdy, którą zamierzasz robić. 2. BADANIA PSYCHOLOGICZNE stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E), 3. ZDJĘCIE - jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, na wprost. 4. ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW (osoby niepełnoletnie) PKK - PROFIL KURSANTA KIEROWCY Udaj się do wydziału komunikacji urzędu miasta / gminy, zgodnego z Twoim zameldowaniem, złóż powyższe dokumenty - odbierz PKK (bezpłatny) Po uzyskaniu numeru PKK udaj się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców i rozpocznij kurs prawa jazdy. Numer PKK jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców , oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wiek Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi: 14 lat – dla kategorii AM 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T 18 lat – dla kategorii A2, B, BE, C1 i C1E;20 lat – dla kategorii A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2. 21 lat – dla kategorii C, CE, D1 i D1E 21 lat – dla kategorii A w przypadku motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM) 24 lata – dla kategorii A (w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata), D i DE. Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); - pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC); - pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy - ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP); - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP). Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; - ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP). Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP). Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy. Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania: - autobusem; - zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC); - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; - ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP). Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B. Kategoria T prawa jazdy uprawnia do kierowania: - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami), - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Podstawa prawna Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Kategoria Liczba godzin Cena