Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Olsztyn
adres ośrodka
ul. Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)

 

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00

Sobota: 08:00-14:00

 

W dniu 04.02.2023 r. o godzinie 8:00 przeprowadzamy kurs Transport i obsługa zwierząt.

Zapraszamy!

Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Olsztyn

KURS KIEROWCY ZAWODOWEGO

Każdy przyszły kierowca zawodowy naukę  zaczyna od kursu od kat. B. Nie można przystąpić do kursów na samochody ciężarowe bez uprawnień na samochody osobowe. Żeby otrzymać prawo jazdy kategorii B, należy ukończyć kurs (30 godz. teorii/ 30 godz. praktyki), a następnie przystąpić do egzaminu państwowego.

Do kursu mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia (na kurs można zapisać się także na 3 miesiące przed 18 urodzinami),
 • posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi.

Po zakończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminów wewnętrznych -   z części teoretycznej (test) i praktycznej (jazda na placu manewrowym i po mieście) oraz egzaminu państwowego w WORD.

Kolejny etap to uzyskanie prawa jazdy kategorii C. Aby rozpocząć  szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. C, należy uzyskać profil kandydata na kierowcę w wydziale komunikacji.

Do kursu mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 21 rok życia (lub od 18 lat jeśli kursant uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat. C lub CE).
 • posiadają orzeczenie lekarskie i psychologiczne które stwierdza brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi,
 • Uzyskały w Wydziale Komunikacji profil PKK

Po zakończeniu kursu kandydat na kierowcę musi zdać egzamin – w formie testu oraz
z prawidłowej jazdy w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania prawo jazdy kategorii C – na samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony.

Do kursu na prawo jazdy kat. C+E można przystąpić po zdanym egzaminie na prawo jazdy kat C.
Kurs na prawo jazdy kat C+E składa się tylko z zajęć praktycznych. Również egzamin państwowy ma formę praktyczną – manewrowanie na placu i jazda w ruch drogowym. Po zaliczeniu praktyki uzyskujemy uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych z przyczepą.

Kurs na prawo jazdy kat. C i kat. CE można zorganizować równolegle tzw. Kurs łączony C oraz C+E, który obejmuje;

 • część teoretyczną (wykłady) dla kategorii C – 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut),
 • część praktyczną (jazdy po placu manewrowym i w ruchu drogowym:
  20 godzin zegarowych praktyki na samochodach ciężarowych dla kategorii C,
  25 godzin zegarowych praktyki na samochodach ciężarowych z przyczepą dla kategorii C+E.

Część praktyczna w przypadku kursu łączonego podzielona jest na dwa etapy. Najpierw odbywają się jazdy na samochodzie ciężarowym bez przyczepy. Następnie kursant doskonali swoje umiejętności na pojeździe z przyczepą.

 

W przypadku gdy kursant zaczyna szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii  prawa jazdy jednocześnie, liczba godzin zajęć w części praktycznej szkolenia ulega:

 • zmniejszeniu o 10 godzin  – w zakresie prawa jazdy kat C1 lub C jeżeli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kat. D1 i D  albo pozytywny egzamin państwowy zna prawo jazdy kategorii D1 lub D albo równolegle uczestniczy w szkoleniu prawa jazdy D1 lub D.
   
 • zmniejszeniu o 10 godzin w zakresie prawa jazdy kat C1 i C, jeżeli osoba równolegle uczestniczy w szkoleniu na prawo jazdy kategorii C1+e lub C+E.
   
 • zmniejszeniu o 20  w zakresie prawa jazdy kategorii D, jeżeli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kat. C1 lub C albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy  odpowiednio kategorii  C1 lub c albo równolegle  uczestniczy  w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii C1 lub C
 • zmniejszeniu o 20 – w zakresie prawa jazdy kategorii D1 lub D, jeżeli osoba równolegle uczestniczy  odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii D1+E lub D+E

 

 

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Kierowca, który będzie wykonywał pracę na stanowisku kierowcy zawodowego, oprócz prawa jazdy, powinien legitymować się Świadectwem Kierowcy Zawodowego, które potwierdza  uprawnienia, wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kierowcy.

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby, które;

 • posiadają orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi na podstawie (wystawione przez lekarza orzecznika posiadającego uprawnienia do badania kandydatów na kierowców);
 • uzyskały w Wydziale Komunikacji  numeru PKK - Profil Kandydata na Kierowcę (potrzebne do uzyskania profilu -  zdjęcie, badanie lekarskie, ksero prawa jazdy jeśli już posiadamy uprawnienia na określoną kategorię)

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (kat. C – 21 lat i kat. D – 24 lata) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Szkolenie obejmuje:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych, w tym:  16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych

Cena: 5400 zł
 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Szkolenie obejmuje:

 • 130 godzin teorii
 • 10 godzin praktyki, w tym: 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd
  w warunkach specjalnych

Cena: 2750 zł

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

 Szkolenie obejmuje:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym
  Cena: 1500 zł

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.
Szkolenie obejmuje:

 • 32,5 godzin teorii
 • 2,5 zajęć w ruchu drogowym

Cena: 950 zł

 

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena  
sob. 2023-02-04 godz. 08:00 Transport i obsługa zwierząt - 8h 600 zł Zapisz się na kurs