Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy prawa jazdy w OSK Olsztyn

ZAPRASZAMY NA KURSY :

kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, T

Przed rozpoczęciem kursu kandydat na kierowcę powinien uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) 
w Starostwie lub Wydziale Komunikacji właściwym do miejsca zamieszkania.

W celu uzyskana PKK należy:

  • uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - wyłącznie kat. C, C+E, D;
  • przedłożyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 - 1 szt.;
  • wypełnić wniosek o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami (do pobrania w ośrodku lub Wydziale Komunikacji lub Starostwie)
  • należy posiadać dowód osobisty lub paszport.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy przedstawić w Ośrodku.

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Kategoria Liczba godzin Cena  
pon. 2022-08-22 godz. 15:00 C Kurs prawa jazdy-zajęcia teoretyczne 4750 Zapisz się na kurs
pon. 2022-08-22 godz. 16:00 A,B,C,D,T. Kurs prawa jazdy-zajęcia teoretyczne KAT B 2600 zł Zapisz się na kurs