Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Olsztyn
adres ośrodka
ul. Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)

 

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00

Sobota: 08:00-14:00

 

W dniu 04.02.2023 r. o godzinie 8:00 przeprowadzamy kurs Transport i obsługa zwierząt.

Zapraszamy!

Jak dojechać?
Kursy prawa jazdy w OSK Olsztyn

ZAPRASZAMY NA KURSY :

kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, T

Przed rozpoczęciem kursu kandydat na kierowcę powinien uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) 
w Starostwie lub Wydziale Komunikacji właściwym do miejsca zamieszkania.

W celu uzyskana PKK należy:

  • uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - wyłącznie kat. C, C+E, D;
  • przedłożyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 - 1 szt.;
  • wypełnić wniosek o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami (do pobrania w ośrodku lub Wydziale Komunikacji lub Starostwie)
  • należy posiadać dowód osobisty lub paszport.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy przedstawić w Ośrodku.