Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Tarnobrzeg
adres ośrodka
Mickiewicza 4
Tarnobrzeg (39-400)
Fax: 0 15 822 75 09
Poniedziałek - Piątek : 7:30 - 15:30
Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Tarnobrzeg
Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin szkolenia ( 260 godz.zajęć teoretycznych i 20 godz. praktycznych), Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin szkolenia ( 130 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz.zajęć praktycznych) , Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca obejmuje 35 godz.szkolenia .Zajęcia teoretyczne prowadzone są poprzez oprogramowanie wspierające proces szkolenia.Godziny zajęć teoretycznych przy wykorzystaniu oprogramowania wspierającego proces szkolenia oraz praktycznych ustalane są z kursantem indywidualnie.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena