Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)

BIURO LOK czynne

Poniedziałek -piątek od godz. 09:00 do godz. 17:00

sobota od godz. 09:00 do godz. 14:00


ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w OSK Zielona Góra

KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE I BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI GAZOWEJ W WÓZKU

  • samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym
  • egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych;


Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

  • uzyskanie pozytywnej oceny z testu przeprowadzonego po zakończeniu zajęć praktycznych
  • odbycie zajęć praktycznych w zakresie nauki jazdy i manewrowania wózkami
  • po ukończeniu kursu przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena