Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)
Z dniem 30.04.2023 została zawieszona działalność szkoleniowa ośrodka w Zielonej Górze.
Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Zielona Góra

Z dniem 30.04.2023 została zawieszona działalność szkoleniowa ośrodka w Zielonej Górze.

Informacji udziela biuro OBZG LOK w Poznaniu
tel.  61 85 22 409
email: biuro.zgopoznan@lok.org.pl