Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)

BIURO LOK czynne

Poniedziałek -piątek od godz. 08:00 do godz. 17:00

sobota od godz. 08:00 do godz. 16:00

Oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!


ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Zielona Góra

KWALIFIKACJA WSTĘPNA,  PRZYSPIESZONA, UZUPEŁNIAJĄCA, UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

- dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E - uzyskanie uprawnień po 10.09.2008 r. oraz wymagany wiek 23 lata
- dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E - uzyskanie uprawnień po 10.09.2009 r. oraz wymagany wiek 21 lat

 

Kwalifikacja wstępna w wersji standardowej to 280 godz. szkolenia

 • część podstawowa – teoretyczna (195 godz.)
 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (65 godz.)
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (16 godz.)
 3. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (4 godz. lub 2 godz. na symulatorze)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godz. szkolenia

 • teoria (97 godz.)
 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (33 godz.)
 2. praktyka w ruchu drogowym (8 godz.)
 3. praktyka w ramach jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. lub 1 na symulatorze)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie w wymiarze 70. godz.

 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (65 godz.)
 2. praktyka w ruchu drogowym (5 godz.)

Kwalifikacja wstępna w wersji uzupełniającej-przyspieszonej – 35 godz.

 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (32,5 godz.)
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (2,5 godz.)

Wymagania, które musi spełnić Kandydat na kurs kwalifikacji wstępnej:

 • musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej przez 185 dni w roku kalendarzowym (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) albo studiować od co najmniej 6. miesięcy i móc przedstawić stosowne zaświadczenie
 • jeśli nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena