Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)

BIURO LOK czynne

Poniedziałek-sobota od godz. 09:00 do godz. 16:00

Oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!


Już od poniedziałku 18 maja 2020 godz. 15:00  ruszamy z zajęciami teoretycznymi.

ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Zielona Góra

KWALIFIKACJA WSTĘPNA,  PRZYSPIESZONA, UZUPEŁNIAJĄCA, UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

- dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E - uzyskanie uprawnień po 10.09.2008 r. oraz wymagany wiek 23 lata
- dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E - uzyskanie uprawnień po 10.09.2009 r. oraz wymagany wiek 21 lat

 

Kwalifikacja wstępna w wersji standardowej to 280 godz. szkolenia

 • część podstawowa – teoretyczna (195 godz.)
 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (65 godz.)
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (16 godz.)
 3. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (4 godz. lub 2 godz. na symulatorze)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godz. szkolenia

 • teoria (97 godz.)
 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (33 godz.)
 2. praktyka w ruchu drogowym (8 godz.)
 3. praktyka w ramach jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. lub 1 na symulatorze)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie w wymiarze 70. godz.

 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (65 godz.)
 2. praktyka w ruchu drogowym (5 godz.)

Kwalifikacja wstępna w wersji uzupełniającej-przyspieszonej – 35 godz.

 • część specjalistyczna
 1. zajęcia teoretyczne (32,5 godz.)
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (2,5 godz.)

Wymagania, które musi spełnić Kandydat na kurs kwalifikacji wstępnej:

 • musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej przez 185 dni w roku kalendarzowym (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) albo studiować od co najmniej 6. miesięcy i móc przedstawić stosowne zaświadczenie
 • jeśli nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena    
pon. 2020-06-01 godz. 09:00 KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA Zapisz się na kurs  
pon. 2020-06-08 godz. 09:00 KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA Zapisz się na kurs  
pon. 2020-06-15 godz. 09:00 KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA Zapisz się na kurs