Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)

BIURO LOK czynne

Poniedziałek -piątek od godz. 09:00 do godz. 17:00

sobota od godz. 09:00 do godz. 14:00


ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Kursy prawa jazdy w OSK Zielona Góra

Prawo Jazdy Kat. B, C, C+E, D, T 

 

(PKK) - Profil kursanta kierowcy  krok po kroku

1. BADANIE LEKARSKIE stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców zgodne z kategorią prawa jazdy, którą zamierzasz robić.

2. BADANIA PSYCHOLOGICZNE stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

3. ZDJĘCIE - jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, na wprost.

4. ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW (osoby niepełnoletnie)

 

PKK - PROFIL KURSANTA KIEROWCY

Udaj się do wydziału komunikacji urzędu miasta / gminy, zgodnego z Twoim zameldowaniem, złóż powyższe dokumenty - odbierz PKK (bezpłatny)

Po uzyskaniu numeru PKK udaj się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców i rozpocznij kurs prawa jazdy.

 Numer PKK jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców , oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Wiek

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

14 lat – dla kategorii AM

16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T

18 lat – dla kategorii A2, B, BE, C1 i C1E;20 lat – dla kategorii A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

21 lat – dla kategorii C, CE, D1 i D1E

21 lat – dla kategorii A w przypadku motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM)

24 lata – dla kategorii A (w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata), D i DE.

 

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

 

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

 

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • autobusem;
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.

 

Kategoria T prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Kategoria Liczba godzin Cena  
pon. 2022-08-15 godz. 12:00 B, C, C+E, D, T Kat. B, C, C+E, D, T Zapisz się na kurs
pon. 2022-08-22 godz. 12:00 B, C, C+E, D, T Kat B, C, C+E, D, T Zapisz się na kurs
pon. 2022-08-29 godz. 11:00 B, C, C+E, D, T Kat. B, C, C+E, D, T Zapisz się na kurs
pon. 2022-09-05 godz. 12:00 B, C, C+E, D, T Kat B, C, C+E, D, T Zapisz się na kurs