Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)

BIURO LOK czynne

Poniedziałek -piątek od godz. 08:00 do godz. 17:00

sobota od godz. 08:00 do godz. 16:00

Oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!


ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Szkolenia okresowe w OSK Zielona Góra

SZKOLENIE OKRESOWE dla kierowców wykonujących transport drogowy:

- dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E

- dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E

 Kierowca który nie ukończy szkolenia okresowego w odpowiednim czasie i nie uzyska stosownego wpisu do prawa jazdy, nie bedzie mógł wykonywać zawodu kierowcy do uzyskania odpowiedniego wpisu.

Posiadamy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem OS 11F, wydanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 125, poz. 874 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. U. nr 124, poz. 805) kierowca, który nabył uprawnienia w zakresie prawa jazdy:
kat. D1, D, D1+ E, D+ E, pierwsze szkolenie powinien ukończyć:

  • do 10.09.2009 r. - uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
  • do 10.09.2010 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1981 - 1990
  • do 10.09.2011 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1991 - 2000
  • do 10.09.2012 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2001 - 2005
  • do 10.09.2013 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2006 - 2008

kat. C1, C, C1+ E, C+ E, pierwsze szkolenie powinien ukończyć:

  • do 10.09.2010 r. - uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
  • do 10.09.2011 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1981 - 1995
  • do 10.09.2012 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1996 - 2000
  • do 10.09.2013 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2001 - 2005
  • do 10.09.2014 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2006 - 2009

W ciągu 5 lat ( do 2014 r.) wszyscy kierowcy wykonujący transport drogowy powinni być przeszkoleni według nowych zasad.

 "Wszyscy kierowcy zobowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy"

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena  
pt. 2021-02-05 godz. 16:00 SZKOLENIA OKRESOWE dla KIEROWCÓW Zapisz się na kurs