Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy prawa jazdy w OSZK Szczytno
Kursy Prawa Jazdy kat. B - cena kursu 1500,00 PLN Kurs obejmuje 30 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych (w tym Pierwsza Pomoc Przedmedyczna) oraz 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym, w tym na trasach egzaminacyjnych. W cenie kursu udostępniamy pomoce naukowe i niezbędne materiały szkoleniowe. Jazdy odbywają się samochodami FIAT PANDA I FIAT PUNTO . Warunki przyjęcia na kurs : - ukończone 18 lat lub minimum 17 lat i 9 miesięcy (zgoda rodziców) - dokument potwierdzający nr PESEL - profil kandydata na kierowcę pobrany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego (do wyrobienia potrzebne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i zdjęcie do prawa jazdy). Kurs Prawa Jazdy kat. AM. - cena kursu 700,00 PLN. Kurs obejmuje 6 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 5 godz. zajęć praktycznej jazdy. Jazdy odbywają się przystosowanym motorowerem typu skuter. Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 14 i posiadany za zgoda rodziców profil kandydata na kierowcę tak jak w przypadku kat. B - patrz wyżej. ZAPRASZAMY!
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Kategoria Liczba godzin Cena  
pt. 2020-10-23 godz. 16:00 B Kurs obejmuje 30 g.teorii i 30 g jazd 1700 Zapisz się na kurs