Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Szkolenia okresowe w OSZK Szczytno
Zapraszamy kierowców wykonujących przewozy drogowe, na szkolenie okresowe. Kurs trwa 35 godzin w systemie e-learningowym. Kurs obejmuje : 1) blok programowy przygotowujący do przewozu rzeczy 2) blok programowy przygotowujący do przewozu osób
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena