Zarząd główny

Statut - Uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów LOK

SPIS TREŚCI

UCHWAŁA Nr 2/2011 XIV KZD LOK

POSTANOWIENIA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

ROZDZIAŁ III
Członkowie LOK - ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia ich kompetencje
1. Rada Krajowa
2. Zarząd Główny
3. Zarząd Wojewódzki
4. Zarząd Powiatowy (Rejonowy)
5. Klub (Koło)
6. Komisje Rewizyjne

ROZDZIAŁ V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

ZAŁĄCZNIKI
1. Rodowód Ligi Obrony Kraju
2. Zaśpiewaj razem z nami - pieśń LOK
3. Wzór godła LOK
4. Wzór flagi LOK
5. Wzór sztandaru LOK
- Uchwała Nr 7/2006 XIII KZD LOK
- Uchwała Nr 197/2004 Prezydium ZG LOK
- Awers sztandaru LOK
- Rewers sztandaru LOK

Wybierz podstronę

UCHWAŁA Nr 2/2011 XIV KZD LOK

UCHWAŁA Nr 2/2011
XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju

z dnia 06.05.2011 roku

 

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Ligi Obrony Kraju

Na podstawie § 39 pkt. 1 Statutu Ligi Obrony Kraju, na wniosek Zespołu Statutowego Zjazdu - XIV Krajowy Zjazd Delegatów LOK uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się tekst jednolity Statutu Ligi Obrony Kraju, w brzmieniu określonym załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju do dokonywania zmian w Statucie, o którym mowa w § 1 uchwały, w zakresie wynikającym z decyzji organu nadzoru nad Stowarzyszeniem, tj. Starosty Powiatu Warszawskiego oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - Krajowy Rejestr Sądowy, podjętymi na etapie rejestracji Statutu.

§ 3

Uchwałę wykonuje Zarząd Główny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków

/-/ Dariusz BRĄŻKIEWICZ

  Przewodniczący Obrad
XIV Krajowego Zjazdu Delegatów
Ligi ObronyKraju

/-/ Wojciech BOROŃSKI
Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.