Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Władze Ligi Obrony Kraju 2016-2021

PREZES LIGI OBRONY KRAJU

płk (r.) Jerzy Jan SALAMUCHA

WICEPREZESI ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

Wojciech BOROŃSKI
płk (r) Marek STASIAK

SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

płk (r.) pilot Józef JAGOS

SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

Paweł ŚLEPOWROŃSKI

RADA KRAJOWA LIGI OBRONY KRAJU

Kazimierz ADAMCZYK
Franciszek BĄK
Wojciech BOROŃSKI
Zdzisław CHMIELASZ
Andrzej CZARCZYŃSKI
Tadeusz GAJEWSKI
Iwona DYBUS-GROSICKA
Ryszard GADZIŃSKI
Krzysztof HOFMAN
płk (r) pilot Józef JAGOS
Zbigniew JĘDRZEJCZYK
Tadeusz JÓŹWIK
Andrzej KORNASZEWSKI
Jerzy LASKOWSKI
Andrzej LEMAŃSKI
Tatiana MATUSZELAŃSKA
Stefan NAWROT
płk (r) Marek STASIAK
Ryszard SZEWCZYK
Maciej SZYKUŁA
Paweł ŚLEPOWROŃSKI
Jarosław TOBISZEWSKI
Ryszard WILIŃSKI

ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY KRAJU

płk (r) Jerzy Jan SALAMUCHA
Wojciech BOROŃSKI Zdzisław CHMIELARZ
Iwona DYBUS-GROSICKA
płk (r) pilot Józef JAGOS
Tadeusz JÓŹWIK
Andrzej LEMAŃSKI
płk (r) Marek STASIAK
Paweł ŚLEPOWROŃSKI

Władze Ligi Obrony Kraju w innych kadencjach