Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Główna Komisja Rewizyjna 2016-2021

PRZEWODNICZĄCY GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Tadeusz MAŁKOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Julian LEMIECH
Henryk WLAŹ SEKRETARZ

GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Włodzimierz CHOŁODY

CZŁONKOWIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Witold BOCHEŃSKI
Bernard KALAU
Roman MACIEJASZ

Władze Ligi Obrony Kraju w innych kadencjach