Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

STOPNIOWE WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ LOK

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Ligi Obrony Kraju w sprawie stopniowego wznowienia działalności Ligi Obrony Kraju w podległych Zarządach Rejonowych/Powiatowych/ Miejskich oraz Klubach, Kołach i strzelnicach LOK działających na terenie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji LOK . Mając na uwadze powyższe proszę o ścisłe przestrzeganie postanowień w przedmiotowym piśmie.