Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

POLISY UBEZPIECZENIOWE LOK NA 2021 ROK

DO SŁUŻBOWEGO WYKORZYSTANIA: GRUPOWE UBEZPIECZENIE LOK OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - POLISA Nr 998A929190 z dnia 25.11.2020 r. NA OKRES OD 02.01.2021 r. Do 01.01.2022 r. ANEKS Nr 1 z dnia 28.09.2021 r. DO POLISY Nr 998A929190 GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA LOK OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SKRACAJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA DO 30.09.2021 r. GRUPOWE UBEZPIECZENIE LOK OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANIA MIENIA - POLISA Nr 998A929191 z dnia 02.12.2020 r. NA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.