Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

Z żałobnej karty - JERZY KURZAJ

Odszedł na wieczną wartę
BYDGOSZCZ
2021-07-25
Bydgoski Klub Strzelecki LOK z przykrością zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2021 r. zmarł Pan Jerzy Kurzaj długoletni członek Klubu ( od 1997 roku ), który w latach 2005 - 2020 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pogrzeb odbędzie w dniu 27 lipca o godz. 11.00 na cmentarzu w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej. Żonie Pani Barbarze także członkini BKS LOK składamy szczere wyrazy współczucia. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.