Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

POLISA UBEZPIECZENIOWA LOK NNW OD 01.10.2021 do 30.09.2022 roku.

POLISA NNW 2021 - 2022 ROK
BYDGOSZCZ
2022-09-30
DO SŁUŻBOWEGO WYKORZYSTANIA: GRUPOWE UBEZPIECZENIE LOK OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - POLISA Nr 998A963163 z dnia 28.09.2021 r. NA OKRES OD 01.10.2021 r. Do 30.09.2022 roku. OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘCI SĄ TAKŻE UCZESTNICY IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ LOK: ORGANIZATORZY, SĘDZIOWIE, UCZESTNICY, TRENERZY, INSTRUKTORZY, CZŁONKOWIE LOK.