Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE " Pomoc ofiarom wojny na UKRAINIE - solidarni z UKRAINĄ"

LOK Wspiera UKRAINĘ. Pomoc Ofiarom Wojny na UKRAINIE. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i solidarność za działania na rzecz uchodźców i wsparcie okazywane walczącej z rosyjskim agresorom Ukrainie.