Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

Władze

SKŁAD KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK na lata 2016 - 2020

PREZES K-P OW LOK Bydgoszcz imienia Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Andrzej KORNASZEWSKI, te. 601 419 014, e-mail: andrzejkornaszewski@wp.pl

WICEPREZES ds. organizacyjnych

Krzysztof MICHAŁOWSKI, tel. 667 672 431, e-mail: kmichalowski@o2.pl

WICEPREZES ds. statutowych

SEKRETARZ

Grzegorz KRUK, tel. 602 186 917, e-mail: gk.1955@interia.pl

SKARBNIK

Krzysztof ROSIŃSKI, tel. 607 852 818, e-mail: krzysztof.rosa@vp.pl

CZŁONKOWIE

Ryszard GREINERT

Tadeusz MRÓZ

Piotr BIESEK

Stefan JAKUBOWSKI

Stanisław MACIEJEWSKI

Marek RĘBAK

Tadeusz WIŚNIEWSKI

Bolesław WROŃSKI

SKŁAD KUJAWSKO-POMORSKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ LOK BYDGOSZCZ na lata 2016 - 2020

PRZEWODNICZĄCY - Jakub GMIŃSKI, tel. 694 030 400, e-mail: jakub.g6@wp.pl

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO  - Andrzej LIPIŃSKI

SEKRETARZ - Renata WĄDOŁOWSKA

CZŁONEK - Mateusz MIKULSKI

CZŁONEK - Barbara WINIECKA

BIURO KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

DYREKTOR - ppłk (r) mgr Piotr UMIŃSKI - tel. 508 024 009

KSIĘGOWA - mgr Marta JABŁOŃSKA - tel. 697 253 297

SPECJALISTA ds. SPORTÓW OBRONNYCH i STRZELECKICH- Olena SAKIVSKA - tel. 510 088 949

SPECJALISTA ds. UZBROJENIA I STRZELECTWA - Leszek PISAREK - tel. 510 088 947