Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Katowice
adres
Grabowa 3C
Katowice (40-172)
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

Z ZAŁOBNEJ KARTY - WOJCIECH BOROŃSKI

znicz pamięci
Katowice
2021-02-19

wojciech boronski

Z przykrością informujemy,
że w dniu 17.02.2021 r.
w Katowicach zmarł wieloletni
Wice Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju
i
Prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju

Wojciech Boroński


Wraz z odejściem na wieczną wartę dobiegła końca długoletnia działalność społeczna naszego Przyjaciela porucznika rezerwy Wojska Polskiego Pana Wojciecha Borońskiego w  Lidze Obrony Kraju, który od 1991 roku pełnił nieprzerwanie zaszczytną i odpowiedzialną funkcje Prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Głównego LOK, łącząc pracę  społeczną  w naszym Stowarzyszeniu z ogromem odpowiedzialnej pracy zawodowej, wybitnego samorządowca oddanego całym sercem swojej Śląskiej Ziemi.

Był to niewątpliwie trudny okres w życiu zmarłego, wypełniony nadmiarem obowiązków i trudów w  pracy zawodowej i społecznej a nade wszystko obowiązków rodzinnych, wynikających z wychowywania dzieci wraz z żoną Marią ale był to również czas Jego wspaniałych dokonań i sukcesów oraz  romantycznych przeżyć,   które wypełniały  realizację osobistych celów i  marzeń naszego drogiego Przyjaciela.

Pan Wojciech Boroński dał się poznać jako człowiek wielkiego formatu, wielkiej inteligencji, osobistej kultury i przyjacielskiego stosunku do otaczających go ludzi, z którymi dzielił się swoim doświadczeniem
i ogromną wiedzą.

Zawsze też otaczał go szeroki krąg osób życzliwych, który był rezultatem Jego osobistego uroku i gotowości niesienia pomocy innym.
Do końca swej bogatej w osiągnięcia i doświadczenia pracy zawodowej i społecznej, pozostał człowiekiem pełnym energii, pomysłowości i optymizmu.

Wyrażając wielkie uznanie dla naszego Przyjaciela Wojciecha za Jego wymierną działalność społeczną i ogromną pracę na rzecz Ligi Obrony Kraju, Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej w szczególności, żegnają Go prezesi LOK: urzędujący płk (r) Jerzy Salamucha, honorowy płk (r) Grzegorz Jarząbek. Członkowie Rady Krajowej, członkowie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach, koledzy i członkowie Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej.

Część Jego Pamięci.

Tą drogą prezesi LOK: Jerzy Salamucha, Grzegorz Jarząbek oraz Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Ryszard Kasprzyk w imieniu braci lokowskiej składają całej Rodzinie zmarłego na ręce Małżonki Pani Marii wyrazy współczucia w związku ze stratą ukochanego Męża, wspaniałego Ojca i najlepszego Dziadka.


 

nekrolog wojciech boronski