Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW LOK Kielce
adres
Legnicka 1
Kielce (25-328)
Tel: 516057800
Jak dojechać?

Szkolenie podstawowe i doskonalące w posługiwaniu się bronią palną

Praktyczne szkolenie
Kielce
2019-07-31
Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia podstawowego i doskonalącego dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do posiadania broni oraz pogłębieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie posługiwania się bronią. Zajęcia teoretyczne obejmują: zagadnienia prawne związane z bronią, budowę broni, balistykę, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w sali wykładowej Biura LOK w Kielcach. Zajęcia praktyczne, które obejmują przyjmowanie postaw, praktyczne posługiwanie się bronią prowadzone będą na strzelnicach. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od ilości chętnych i dyspozycji czasowych kursantów.