Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW LOK Kielce
adres
Legnicka 1
Kielce (25-328)
Tel: 516057800
Jak dojechać?

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie
Pińczów
2019-07-29
Dnia 25 lipca 2019 r. podczas pogrzebu pożegnaliśmy długoletniego członka Ligi Obrony Kraju Stanisława Domagałę. Urodził się on 03.04,1941r. w historycznej Koperni k. Pińczowa. Stasiu / bo tak wielu się do niego zwracało/ z LOK-iem związał się już w 1966r. Swoją aktywnością w działaniu zyskał zaufanie społeczne. W wyniku tego Powiatowy Zjazd Delegatów w Pińczowie 3 – krotnie wybierał go na Prezesa ZP LOK w Pińczowie na 3 kadencje w latach 1990 – 2005. Ponadto w latach 2002 – 2006 pełnił funkcję członka Zarządu Głównego i Prezydium ZG LOK w Warszawie. Od 2005r. aż do chwili obecnej nieprzerwanie sprawował funkcję członka Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Na XV Wojewódzkim Zjeżdzie Delegatów LOK, 16.04.2016r. w Kielcach został wybrany na członka ZW i Prezydium ZW LOK w Kielcach. Stanisław Domagała przez wiele lat na niwie organizacyjnej i patriotycznego wychowywania społeczności lokalnej przyczyniał się w sposób znaczny do doskonalenia umiejętności obronnych / strzelectwo /. Za swoją działalność był doceniany o czym świadczą liczne wyróżnienia w postaci: 7 medali resortowych LOK, 3 medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Odznaki Honorowej „ Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Opracował: Kazimierz Lewandowski