Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW LOK Kielce
adres
Legnicka 1
Kielce (25-328)
Tel: 516057800
Jak dojechać?

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zdjęcia udostępniłaWojewódzka Komenda OHP
KIELCE
2020-02-11
W dniu 11 lutego 2020 r. w pomieszczeniach Komendy Wojewódzkiej OHP w Kielcach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyską organizacją LOK i Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP w Kielcach. Celem zawarcia porozumienia określonym w sporządzonym dokumencie jest szerzenie wiedzy na temat historii wojskowości i obronności państwa oraz wyrabiania i pogłębiania wartości moralno - patriotycznych środowisk młodzieży OHP. Przedmiotowy dokument podpisali: Dyrektor Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Kielcach Pan Marek GRENDA oraz Świętokrzyski Wojewódzki Komendant OHP Pan Jacek SABAT. Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział w dziedzinie współpracy tych historycznie osadzonych w społeczeństwie organizacji. Strony porozumienia zobowiązały się do wzajemnego wspierania projektów, które służyć będą rozwojowi obu organizacji, a także rozwojowi kraju.