Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW LOK Kielce
adres
Legnicka 1
Kielce (25-328)
Tel: 516057800
Jak dojechać?

O Nas

Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Kielcach skupia w swoich szeregach Zarządy Powiatowe, koła i kluby o charakterze obronno-politechnicznym.Działają kluby strzeleckie, sportów obronnych, wodne i płetwonurków, modelarskie i łączności. Realizując swoje przedsięwzięcia współpracujemy z organizacjami administracji rządowej i samorządowej,a w szczególności z resortami Obrony Narodowej, MEN oraz Departamentem Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Posiadamy liczne obiekty sportwe i strzelnice, które w pełni można wykorzystać do edukacji rekreacji przyszłych pokoleń młodych Polaków.