Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW LOK Kielce
adres
Legnicka 1
Kielce (25-328)
Tel: 516057799
Tel: 516156032
Jak dojechać?
Władze
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki (ŚwZW) LOK w Kielcach : Prezes ŚwZW LOK Kielce: Ryszard JEZIERSKI tel. 41 357 55 77 kom. 605 686 693 Prezes Honorowy ŚwZW LOK Kielce: Tadeusz JÓŹWIK kom. 603 596 483 Dyrektor Biura ŚwZW LOK Kielce: Marek GRENDA kom. 516057799 W-ce Prezes ŚwZW LOK Kielce: Włdzimierz MANDZIUK kom. 798 274 787 Sekretarz ŚwZW LOK Kielce: Andrzej GIEROŃ kom. 507 186 531 Skarbnik ŚwZW LOK Kielce: Paweł BŁASZKIEWICZ kom. 696 997 062 Członkowie ŚwZW LOK Kielce: Łukasz CZEKAJ kom. 600 078 529 Stanisław DOMAGAŁA kom. 888 853 451 Marcin LESISZ kom. 663 370 309 Mirosław SIEDLAK kom. 728 362 837 Tadeusz TATAR kom. 795 453 286 Jerzy ŻYCHLIŃSKI kom. 508 318 007 Wojewódzka Komisja Rewizyjna Przewodniczący: Edward Wacnik kom. Członkowie: Lucyna FILUS kom. 508 904 454 Włodzimierz WARYS kom. 516 057 801