Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Łódź
adres
Al. Kościuszki 71
Łódź (90-432)
Fax: 42 637 12 24
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Jak dojechać?

WAŻNE ZARZĄDZENIA I UCHWAŁA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC

PARAGRAF
2022-03-19

Poniżej przedstawiam Uchwałę i Zarządzenia uszczegółowiające jej treści, z prośbą i apelem o przestrzeganie zawartych w tych dokumentach zasad i regulacji, gdyż jest to podstawa bezpieczeństwa fizycznego uczestników imprez oraz bezpieczeństwa prawnego Nas - organizatorów tych imprez. Jest to, w mojej ocenie, uzupełnienie i uporządkowanie tych treści, które wcześniej przekazywałem w formie informacji.

W nadziei, że rozumiecie moje intencje pozdrawiam.

Bogdan Rzeszutek-Prezes ŁOW.

  1. Uchwała w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na strzelnicach i zracjonalizowania funkcjonowania strzelnic będących w administracji ŁOW LOK
  2. Zarządzenie w sprawie organizacji przeprowadzania imprez statutowych i zawodów sportowych w podmiotach ŁOW w 2022 r.
  3. Zarządzenie w sprawie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania strzelnic będących w zarządzie podmiotów statutowych ŁOW LOK - STR. 1
  4. Zarządzenie w sprawie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania strzelnic będących w zarządzie podmiotów statutowych ŁOW LOK - STR. 2
  5. Załącznik do zarządzenia w sprawie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania strzelnic będących w zarządzie podmiotów statutowych ŁOW LOK