Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Łódź
adres
Al. Kościuszki 71
Łódź (90-432)
Fax: 42 637 12 24
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Jak dojechać?

Kontakt

Biuro Zarządu Wojewódzkiego LOK w Łodzi adres poczty internetowej:

blzw_lok@wp.pl.

 

Prezes Łódzkiej Organizacji Wojewódzkie LOK    - Bogdan Rzeszutek, tel. 508 024 013,

poczta e-mail'owa: blzw_lok@wp.pl

 

Obsługa księgowo-statutowa - Alicja Rzeszutek , tel. 516 057 781,

poczta e-mail'owa : blzw_lok@wp.pl

 

Adres pocztowy biura: 90-432 Łódź    Al. Kościuszki 71

 

Pracujemy w biurze   - Poniedziałek i czwartek7.30 - 19.30

                                         - Wtorek i piątek:                  7.30 - 15.30

Dni indywidualnych przyjęć członków ŁOW LOK przez  Prezesa ŁOW LOK lub innych członków Prezydium ŁZW wyznaczam na każdy drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w godz. od 17.00 do czasu zamknięcia biura, po uprzednim zgłoszeniu tematyki wizyty i uzgodnieniu terminu spotkania. Osoby funkcyjne będą informowane z możliwie najwcześniejszym wyprzedzeniem, jednakże nie później niż na trzy dni przed spotkaniem.