Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

LOK INVICTUS wycieczka do Placówki Straży Granicznej W Skryhiczynie

LOK INVICTUS
Skryhiczyn
2020-01-15

W dniu 15. 01.2020 gminne koło strzeleckie LOK INVICTUS zorganizowało dla szkolnego koła Strzeleckiego wycieczkę do Placówki Straży Granicznej W Skryhiczynie. W czasie wycieczki młodzi strzelcy zapoznali się z bronią i sprzętem używanym w służbie a także zgłębiali tajniki służby w ochronie granicy. Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbaski.