Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Hołd Żołnierzom Wyklętym

krzyż żołnierzy niezłomnych
Olsztyn
2021-03-02

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament RP w roku 2011 w "Hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego stanęli do nierównej walki o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji”.

hołd pomnik nsz 1


W dniu 28 lutego w dniu wigilii Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddaliśmy hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego składając wieniec przy pomniku Narodowych Sił Zbrojnych w Olsztynie. .

pomnik nsz 3pomnik nsz 2