Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres
Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)
Jak dojechać?

Kontrola akredytacyjna

logo lok www
Olsztyn
2021-05-25

W dniu 26.05.2021r. odbyła się Kontrola akredytacyjna przeprowadzona przez Komisję Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dotyczących przeprowadzonych kursów na:

1. Prowadzących strzelanie;
2. Instruktorów strzelectwa w Niepublicznej Placówce kształcenia Ustawicznego - "Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkolenia Strzeleckiego LOK w Olsztynie".

Po przeprowadzonej kontroli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wydał na okres 5 lat decyzję akredytacyjne na:

1. Na kształcenie w formie kursu "Prowadzących strzelanie" Decyzja nr 9 z dnia 28.05.2021 r.
2. Na kształcenie w formie kursu "Instruktorów strzelectwa sportowego" Decyzja nr 10 z dnia 28.05.2021 r.

 

dec akr 9

 

dec akr 10