Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres
Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)
Jak dojechać?

Realizacja Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej

mon logo
Olsztyn - Karmuszka
2021-09-20
oboz_1


Z inicjatywy Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Prezesa Ligi Obrony Kraju w dniach 13 – 16 września 2021 r. zostało przeprowadzone „Czterodniowe szkolenie doskonalące dla nauczycieli i koordynatorów ze szkół prowadzących klasy mundurowe – uczestników „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych” z północno-wschodniej Polski wybranym zakresie „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja wojskowa wydanie 2, znowelizowane – dla drugiej edycji programu (lata szkolne 2019/2020 – 2020/2022)  wybranym zakresie „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja wojskowa – zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu MON w dniu 17.08.2018 r.”,
 

oboz2

 

oboz3


Celem obozu było przyswojenie umiejętności proobronnych oraz podniesienie zdolności w zakresie przydatnym dla przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

W szkoleniu brali udział nauczyciele, koordynatorzy oraz uczniowie ze szkół prowadzących wojskowe klasy mundurowe z:
1. Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach;
2. Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
3. Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim;
4. Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Rzeszowie.

„Czterodniowe szkolenie doskonalące…” odbywało się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Karmuszka” w Łopkajnach gm. Gietrzwałd oraz na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

W programie na terenie ośrodka „Karmuszka” realizowane były zajęcia min. ze szkolenia medycznego, podstaw musztry, terenoznawstwa, taktyki, survivalu, rozpoznania, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, kształcenia obywatelskiego oraz budowy broni strzeleckiej zgodnie z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja wojskowa wydanie 2, znowelizowane – dla drugiej edycji programu (lata szkolne 2018/2019 – 2019/2020) – zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu MON w dniu 17.08.2018 r.”

oboz4

 

oboz5


Natomiast na strzelnicy przeprowadzony jest najbardziej rozbudowany punkt programu, podczas którego uczniowie i nauczyciele zapoznali się z różnymi rodzajami broni i amunicji ze strzelaniem bojowym włącznie. Uczestnicy szkolenia strzeli z broni pneumatycznej, małokalibrowej oraz broni centralnego zapłonu. W trakcie szkolenia strzeleckiego przeprowadzono rywalizację pomiędzy szkołami tzw.  „trójbój strzelecki” w strzelaniu z broni małokalibrowej kbks, pistoletu centralnego zapłonu Glock 17 kal. 9 mm oraz karabinu centralnego zapłonu Bushmaster kal. 5,56 mm. W trakcie rywalizacji nw. uczniowie zajęli miejsca:
I miejsce – Mirosław SZUL z Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie
II miejsce – Kacper ZARZECKI z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
III miejsce – Jan ŚLĘZAK z Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie
którzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę „Kaliber” w Warszawie oraz puchar.

Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia doskonalącego otrzymali certyfikaty – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, dyplomy, puchary oraz odznaki „Sprawności Obronnej LOK”.

Organizatorem przedsięwzięcia, który przeprowadzony został z formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie.
 

oboz6

 

oboz7