Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Harcerze strzelają

zhp braniewo
Braniewo
2022-02-05
zawody ferie 1


Zawody strzeleckie 1 Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny Pożarniczej im. Stefan Batorego w Braniewie.
Zawody odbyły się na zakończenie ferii zimowych w dniu 05.02.2022 r. pod nadzorem instruktorów
Ligi Obrony Kraju.
 

zawody ferie 2


Najlepszym strzelcem została - Julia SEMKOW - lat 12. Na 70 punktów zdobyła 68 pkt.
 

zawody ferie 4

 

zawody ferie 3


Uczestnicy Zawodów kierują podziękowania panu Burmistrzowi Miasta Braniewa Pan Tomaszowi Sielickiemu oraz Instruktorom strzelectwa z Ligi Obrony Kraju.