Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Kursy dla pasjonatów strzelectwa

logo olsztyn
Olsztyn
2022-02-17
kurs


Zapraszamy pasjonatów strzelectwa na
Kurs „Instruktora strzelectwa” oraz „Kursie Prowadzącego Strzelanie” organizowanym na na własnym obiekcie
przez Biuro Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

Kursy odbędą się w dniach 04 - 20 marca 2021 i zostaną zorganizowane i przeprowadzone wg obowiązujących
programów Ligi Obrony Kraju.
 
„Szkolenie dla osób prowadzących strzelanie z broni:
A. – pneumatycznej,
B. – palnej bocznego zapłonu,
C. – palnej centralnego zapłonu,
D. – maszynowej (pistolet),
E. – samoczynnej,
F. – gładkolufowej (powtarzalna – pump action),
G. – gładkolufowej,
H. – czarno prochowej”.
 
Osobą odpowiedzialną
za przeprowadzenia kursu jest

Pan Marcin Wołowski
tel. 661 556 681

oraz

Pan Robert Duszeńko
tel. 661 556 651
 
Informacja ukarze się na stronie internetowej http://lok.org.pl/zw-olsztyn oraz na naszym profilu
na facebooku: https://www.facebook.com/Warmi%C5%84sko-Mazurska-Organizacja-Ligi-Obrony-Kraju-101709948917209