Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

POMOC dla UKRAINY

flaga ukrainy
Warszawa
2022-02-28

W obliczu toczącej się wojny na Ukrainie istnieje realna potrzeba udzielania przez członków Ligi Obrony Kraju pomocy.

Jako Prezes Ligi Obrony Kraju zwracam się do klubów, kół o pomoc finansową i rzeczową dla Przyjaciół z Ukrainy
w ich walce o Swoją Ojczyznę, jak również  naszą wolność, ponieważ Prezydent Rosji jest nieobliczalny.
 

Pomoc może być udzielana w formie przekazów pieniężnych jak i darów rzeczowych. Wszystkie przekazy zarówno
finansowe  jak i rzeczowe muszą być dokonywane poprzez zweryfikowane przez MSWiA instytucje lub organizacje pomocy
społecznej - posiadające takowe prawo do prowadzenia zbiórki. Każda wpłata finansowa winna być poświadczona dowodem
wpłaty natomiast przekazanie darów rzeczowych winno się odbyć na podstawie dowodu przekazania. Indywidualnie członkowie
LOK mogą podjąć decyzję w miarę posiadanych możliwości lokalowych o udzieleniu pomocy w formie przyjęcia obywateli
Ukrainy na czasowe zamieszkanie w lokalu mieszkalnym.

Każda inna forma przekazu środków finansowych  lub rzeczowych może być odebrana jako naruszenie przepisów MSWiA
wydanych w tej sprawie.

O faktach i formach udzielonej przez członków LOK proszę o przesłanie informacji na adres janusz.chwiejczak@lok.org.pl