Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Prace porządkowe i modernizacyjne na strzelnicy

logo w-m lok
Olsztyn
2022-05-23
strzelnica piach3

 

strzelnica piach4


W dniu 21 maja 2022 r. członkowie Ligi Obrony Kraju uczestniczyli w porządkach oraz zabezpieczeniem kulochwytów na strzelnicy LOK w Olsztynie.

Dziękuje sponsorom za przekazanie nam ponad 180 ton piachu, koparki na usypanie kulochwytów, ale również Wam za przybycie w tym dniu, gdyż pogoda była zmienna.
 

strzelnica piach5

 

strzelnica piach6


Osoby, które były dwa razy na "naszym czynie" modernizującą strzelnicę zostaną zwolnione na podstawie mojego Zarządzenia z opłaty za wejście na strzelnicę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim.

Dyr. Biura W-M OW LOK w Olsztynie
ppłk (r) Andrzej Zuba

strzelnica piach1

 

strzelnica piach2