Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Otwarte Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży w broni pneumatycznej

Janusz Szyszko - Prezes Powiatowej Organizacji LOK w Myśliborzu
Strzelnica pneumatyczna w Myśliborzu
2022-03-26

W dniach 25-26 marca br, na terenie strzelnicy Gminy Myślibórz przeprowadzono Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży w strzelaniu z broni pneumatycznej. Turniej przebiegał indywidualnie dla każdej reprezentacji. Organizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu. Impreza realizowana była przy wsparciu Gminy Myślibórz i Starostwa Powiatowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Myślibórz w 2022roku” , które wraz z Zarządem LOK przygotowały upominki dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych poszczególnych konkurencji.

Do strzeleckiej rywalizacji na bardzo profesjonalnie przygotowanym obiekcie przystąpiło 8 zespołów z Myśliborza, Dębna, Barlinka i Barnówka oraz seniorzy - łącznie 36 zawodniczek i zawodników.Turniej przebiegał w warunkach ograniczeń sanitarno- epidemiologicznych w bardzo przyjemnej atmosferze a ostra rywalizacja przebiegała do ostatniego dnia turnieju. Zawody prowadzili sędziowie liniowi: p. Waldemar Osóbka i Przemysław Bałuk Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył p. Dariusz Kufel z Pyrzyc - sędzia strzelectwa sportowego a jednocześnie trener strzelectwa pracujący z pyrzycką młodzieżą. Kierownikiem zawodów był pan p. Zenon Kraszewski a biuro obliczeń wyników prowadził p. Roman Czernielewski..

Ostatecznie zwycięstwo drużynowe w grupie szkół podstawowych w kategorii karabin pneumatyczny KPN 30 ( trzydzieści strzałów) wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie Maja Klemenska i Nela Osińska oraz Jeremi Kociucki przed reprezentacjami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie i ZPO w Barnówku. Natomiast w grupie szkół średnich I m-ce zajęła reprezentacja ZSiPO w Myśliborzu w składzie Bartek Lewkowicz, Kacper Cynarski i Miłosz Szachnowski przed reprezentacjami OSiW Barlinek i ZS im. Noblistów Polskich Myślibórz

Zgodnie z klasyfikacją indywidualną :

- I - e miejsce w karabinie pneumatycznym w kat. młodzież do lat 14 wystrzelał:Patryk Dąbrowski z SP nr 3 w Myśliborzu(303,6 pkt) przed Jeremim Kociuckim( SP nr 2 Myślibórz) oraz Filipem Dusińskim (SP nr 3 Myślibórz)

- I - e miejsc w karabinie pneumatycznym w kat. młodzież 15 – 19 lat wystrzelał Bartłomiej Lewkowicz ( ZSiPO w Myśliborzu) przed Dawidem Stawickim (OSiW OHPBarlinek) i Damianem Letkim ( ZS im. Noblistów Polskich Myślibórz)

.Dla grupy zaawansowanych zawodników przeprowadzono dodatkowo kwalifikacje indywidualnew konkurencji karabin KPN 30 wg przepisów PZSS i ISSF. W tej konkurencji startowało 6zawodników a zwycięstwo przypadło Patrykowi Dąbrowski (SP nr 3)) przed Jeremim Kociuckim(SP nr 2) i Weroniką Matkowską (Staw) .

Dodatkowo zgodnie z regulaminem zawodów przeprowadzono rozgrywkę strzelecką w karabinie w kategorii seniorzy. W tej grupie triumfowała p. Weronika Matkowska przed Romanem Czernielewskim (SP nr 2 Myślibórz).i Robertem Skwarną (Myślibórz)

. Ciekawostką całego turnieju był udział najmłodszych adeptów sztuki strzeleckiej reprezentujących I klasę SP nr 3 - Antka Dubickiego i Szczepana Cynarskiego, którzy zaliczyli skróconą konkurencję (Kpn 10) osiągając wysokie wyniki 98 i 95 pkt. Po zakończeniu strzelania chłopcy zostali uhonorowani statuetkami , medalami i drobnymi upominkami.

Podsumowanie całego turnieju odbyło się w dniu 26 marca w kameralnych warunkach a zwycięzcom zawodów wywalczone trofea wręczał w imieniu organizatorów p. Janusz Szyszko – Prezes Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu. Wręczanie rozpoczęto od wyłonionej najlepszej zawodniczki turnieju w klas. OPEN – została nią Weronika Matkowska, która otrzymała Puchar ufundowany prze wicestarostę powiatu myśliborskiego – p. Alicję Prill, oraz nagrodę rzeczową. Puchar Prezesa ZP LOK w Myśliborzu przypadł najlepszemu zawodnikowi turnieju – Patrykowi Dąbrowskiemu.

Następnie już wg grup wiekowych po kolei przekazywano laureatom indywidualnym i grupowym zdobyte trofea. .

Organizatorzy dziękują serdecznie kadrze instruktorskiej i młodzieży za osiągnięte wyniki i sportową postawę w trakcie strzeleckiej rywalizacji, Burmistrzowi Myśliborza, pracownikom Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych oraz Wicestaroście myśliborskiemu za przygotowanie bardzo przydatnych upominków jednocześnie promujących miasto i gminę, powiat myśliborski oraz Nadleśnictwo. Dziękujemy również składowi sędziowskiemu i organizacyjnemu słowa uznania i podziękowania za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Mistrzostw.

Tekst: Janusz Szyszko,

Foto: Piotr Czaczka

Przemysław Bałuk