Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiej i Lubuskiej Organizacji Wojewódzkich LOK

Obrady Zjazdu Delegatów  LOK
Szczecin ul. Przestrzenna 13
2022-12-03

             W związku z podjęciem Uchwały Rady Krajowej LOK nr 6 / 2021, z dnia 18 grudnia 2021 r. na dzień  3 grudnia 2022 r.- został zwołany Regionalny Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiej i Lubuskiej Organizacji Wojewódzkich LOK , który obradował w sali restauracji Szafirowa Przystań, w budynku Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiej LOK w Szczecinie. Zjazd obu organizacji wojewódzkich miał na  celu: nadanie nazwy organizacji regionalnej LOK,  wybór władz przyszłej organizacji regionalnej oraz przyjęcie programu działania.

       Obrady rozpoczął Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Szczecinie Franciszek Bąk, który powitał przybyłych delegatów Lubuskiej Organizacji LOK i delegatów Zachodniopomorskiej Organizacji LOK. Następnie zaproponował Krzysztofa Kroguleckiego na Przewodniczącego Zjazdu. Z sali nie padła inna propozycja. Kol. K. Krogulecki wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano powyższą kandydaturę. Przewodniczący przejął prowadzenie Zjazdu i zaproponował powołanie Prezydium Zjazdu w składzie:

- Franciszek Bąk – Prezes ZOW LOK

- Adam Świderski – Dyrektor Biura ZOW LOK

- Dariusz Jaworski

- Marian Piątkowski

- Krzysztof Krogulecki – Przewodniczący Zjazdu

      W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów, Delegaci wybrali Prezesa Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji Regionalnej LOK, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.     

Zarząd Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji Regionalnej LOK:

Prezes Z-LOR LOK – Franciszek Bąk

Wiceprezes Z-LOR LOK – Adam Świderski

Wiceprezes Z-LOR LOK – Marian Piątkowski

Wiceprezes Z-LOR LOK – Krzysztof Krogulecki

Sekretarz Z-LOR LOK – Waldemar Świeciak

Skarbnik Z-LOR LOK – Stefan Diakun

Członek Zarządu – Janusz Szyszko

Członek Zarządu – Dariusz Jaworski

Członek Zarządu – Maksym Skowron

Członek Zarządu – Andrzej Smukała

Członek Zarządu – Lech Sznaza

Członek Zarządu – Bogdan Walczak

Członek Zarządu – Mirosław Wasilewski

Regionalna Komisja Rewizyjna LOK:

Przewodniczący Z-LRKR LOK – Tadeusz Małkowski

Wiceprzewodniczący Z-LRKR LOK – Elżbieta Sopolińska

Sekretarz Z-LRKR LOK – Jolanta Jabłońska

Członek Z-LRKR LOK – Roman Salej

Członek Z-LRKR LOK – Andrzej Milczarek

      Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Ryszard Wroński odczytał projekty uchwał, które poddano pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania każda uchwała została przyjęta jednogłośnie.

1.Uchwała w sprawie akceptacji powołania Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji

   Regionalnej LOK

2.Uchwała w sprawie nazwy Organizacji

3.Uchwała w sprawie wyboru władz: Prezes, Zarząd

4.Uchwała w sprawie wyboru Regionalnej Komisji Rewizyjnej

5.Uchwała w sprawie programu działania Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji

   Regionalnej LOK

          Na zakończenie obrad głos zabrał Prezes Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji Regionalnej LOK Franciszek Bąk, który podziękował wszystkim za przybycie, a nowo wybranym władzom Organizacji Regionalnej życzył samych sukcesów w nowej strukturze Ligi Obrony Kraju. Na tym Zjazd Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji Regionalnej LOK zakończono.