Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Witkowo
adres ośrodka
Żwirki i Wigury 3
Witkowo (62 230)

Biuro OSK czynne w środy i piątki od godz.8.00 do godz.10.00

Jak dojechać?
Warsztaty dla Instruktorów w OSK Witkowo
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena