Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w OSZK LOK Grudziądz
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w Szkoła Nauki Jazdy LOK w Grudziądzu Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne. Kurs prowadzony jest w cyklu weekendowym. Termin rozpoczęcia kursu zależy od skompletowania odpowiedniej ilości uczestników . Terminy wykładów ustala wykładowca wspólnie z słuchaczami na pierwszym spotkaniu. Kurs podstawowy -- 550 zł Kurs doszkalający --500 zł