Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZR Kraków
adres
Pomorska 2 parter
Kraków (30-039)
Biuro czynne w godzinach 8.00-15:00. Załatwianie interesantów 9.00-13.00.
Jak dojechać?

Otwarcie strzelnicy wirtualnej w Nowym targu

Przecięcie wstęgi przez zaproszonych Gości
Nowy Targ
2023-01-14
Dnia 12 stycznia 2023r. na nowotarskiej strzelnicy LOK im. Franciszka Dworskiego odbyło się uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej. Dla strzelców z LOK w Nowym Targu wydarzenie to ma wymiar historyczny, gdyż 50 lat temu, staraniem ówczesnych działaczy, w tym samym miejscu wybudowano obecną nowotarską strzelnicę LOK. Zatem zupełnie innego wymiaru nabierają słowa Prezesa ZP LOK w Nowym Targu, który w swoim przemówieniu zaakcentował że „ Liga Obrony Kraju była tu, jest i będzie”. W uroczystości otwarcia nowej strzelnicy wzięli udział m.in. samorządowcy z Burmistrzem Miasta Nowego Targu Grzegorzem Watychą na czele, Wiceburmistrzem Waldemarem Wojtaszkiem, Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem, Szefem WCR w Nowym Targu ppłk. Robertem Nowakowskim, przedstawicielami Rady Miasta, Prezesem Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego płk. Markiem Stasiakiem, Prezesem Małopolsko-Świętokrzyskiego Zarządu Regionalnego LOK p. Romanem Maciejszem, działaczami LOK i młodzieżą ze szkoły mundurowej z Nowego Targu. Strzelnica wirtualna w Nowym Targu jest pokłosiem zeszłorocznej akcji szkoleń proobronnych dla mieszkańców Podhala, które zapoczątkowała Liga Obrony Kraju wraz z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nowym Targu. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem zarówno w Polsce jak i w zagranicznych mediach. Zainteresowanie tamtym wydarzeniem wśród tak dużej liczby mieszkańców Podhala, było wyraźnym sygnałem dla wojska o tym, ze warto i że należy rozwijać współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Kolejne wspólne akcje przeprowadzone latem, jak choćby Święto Wojska Polskiego na nowotarskim rynku, pikniki strzeleckie na nowotarskiej strzelnicy sportowej LOK , czy wystawa broni w Jordanowie, potwierdziły, że współpraca ta jest przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Dzięki życzliwej pomocy i motywacji ówczesnego Szefa WCR Nowy Targ ppłk. Marka Marcinka, Zarząd Powiatowy LOK w Nowym Targu przystąpił do projektu MON „Strzelnica w Powiecie”. Dobre chęci, zapał i współpraca z WP to jednak nie wszystko, co było potrzebne do tego aby cała akcja zakończyła się sukcesem. Jednym z warunków programu była również zgoda i częściowe partycypowanie w kosztach przez nowotarski Magistrat, na co strzelcy z LOK nie musieli na szczęście długo czekać. Długoletnia współpraca z władzami Nowego Targu i wsparcie Burmistrza Grzegorza Watychy, niemal natychmiast uruchomiło urzędniczą machinę, której efektem było wygranie konkursu i uzyskanie dotacji w wysokości 122 000 ze środków rządowych i 33000 z budżetu miasta Nowego Targu. Większość strzelców słysząc o czymś takim jak strzelnica wirtualna, może pomyśleć, ze to jest jedynie jakaś forma elektronicznej zabawy. Korzystając z tego urządzenia większość z nich zmienia zdanie w momencie, gdy zakończy pierwszy trening. System strzelecki „Pojedynek” wywodzi się bowiem bezpośrednio z wojskowego systemu „Śnieżnik” z którego korzysta WP. Jest jego uproszczoną wersją, dostosowaną do warunków cywilnych. Umożliwia równoczesne korzystanie ze strzelnicy czterem osobom, mającym do dyspozycji idealnie odwzorowane repliki broni krótkiej w postaci pistoletu Glock 19X lub długiej – karabinek systemu AR. Do dyspozycji trenujących jest wiele scenariuszy strzeleckich, podczas których można doskonalić się zarówno w strzelaniu statycznym jak i dynamicznym. System ten, jest doskonałym uzupełnieniem podstawowego szkolenia strzeleckiego dla grup zorganizowanych jak i dla bardziej zaawansowanych strzelców chcących na przykład doskonalić strzelanie sytuacyjne i dynamiczne. Niebawem na strzelnicy wirtualnej w Nowym Targu rozpoczną się pierwsze szkolenia adresowane do nowotarskiej młodzieży szkolnej, a po nich strzelania z broni sportowej z karabinków systemu AK i AR.