Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

SPŁYW KAJAKOWY- ZAKOŃCZENIE WAKACJI Z LOK LUBLIN

BUG - ta nieuregulowana, wciąż płynąca dziko rzeka to ewenement na skalę europejską!
RZEKA BUG
2020-09-03
W dniu 29.08.2020 gminne koło strzeleckie LOK INVICTUS w Dorohusku wraz z Biurem Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie zorganizowało z okazji zakończenia wakacji spływ kajakowy dla członków i sympatyków Ligii Obrony Kraju. W spływie rzeką graniczną Bug wzięły udział 44 osoby. Długość spływu wyniosła ponad 20 km. Był to drugi spływ kajakowy zorganizowany w bieżącym roku. Spływy cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że jedynym ograniczeniem w ilości osób uczestniczących w imprezie była ilość dostępnego sprzętu pływającego. BUG - ta nieuregulowana, wciąż płynąca dziko rzeka to ewenement na skalę europejską! czwarta najdłuższa rzeka w Polsce. "Bug ma źródło w Werchobużu [6][7] na północnej Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, na wysokości 311 m n.p.m. Wpływa do jeziora Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi. W większości (około ¾ długości) biegnie na wysokości 100–200 n.p.m. Na odcinku 363 km[2] (Gołębie – Niemirów)[2][8] stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią. Koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem Polski (24,9°E)[9]. W najwyższej swojej części Bug płynie przez Kotlinę Pobuża, dalej przez Wyżynę Wołyńską oraz jej subregiony: Grzędę Sokalską, Kotlinę Hrubieszowską oraz Grzędę Horodelską. Zakole bugu nieopodal Horodła wyznacza granicę Wyżyn Ukraińskich i Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego. Od Horodła po ujście Krzny Bug biegnie przez cztery obszary Podlasia (prowincja Nizina Środkowoeuropejska, podprowincja Niziny Środkowopolskie"- cyt. wikipedia