Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

Nowy Zarząd Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Lublinie

Nowy Zarząd Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Lublinie
Lublin
2020-09-01
Uprzejmie informuję, że dnia 23 sierpnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Lublinie, na którym wybrano nowe władze klubu. Członkami Zarządu 10 LOK zostali: Wiesław Bodo – prezes . tel. 606 423 665, Andrzej Mądry– wiceprezes, Andrzej Koma– sekretarz, Marek Pycek - skarbnik, Robert Tymczak – członek, Aleksander Byczyński - członek, Zaktualizowane adresy kontaktowe: www.ks10.lublin.pl klub@ks10.lublin.pl